Vizyonumuz

Bölüm Başkanlığımız, Atatürk’ün öngördüğü çağdaş, akılcı ve bilimsel yöntemlerin ışığında Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma” hedefi doğrultusunda öğrencilere millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri kazandırmayı hedefler. Ülkesinin tarihine hakim, Atatürk ilke ve inkılaplarını kavramış ve yaşamında kendisine yol gösterici olarak almış, ülkesine faydalı aynı zamanda eleştirel perspektiften bakabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.