Misyonumuz

Misyonumuz Osmanlı’dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türk modernleşmesini, Türk İstiklal Savaşını, Atatürk önderliğindeki Türk inkılabını ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini karşılaştırmalı metotlar, disiplinler arası yaklaşım ve bilimsel yöntemlerle ele alarak Üniversitemiz bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini yürütmek; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini öğrencilere ileterek tarih bilinci kazandırmak; öğrencilerin üniversitesine ve ülkesine yönelik aidiyet duygusunu geliştirmek, vatandaşlık bilinci meydana getirmektir.